موضوعات
عمومي
عمومي ( 170 )
درختان ميوه ( 12 )
طرح هاي توجيهي
گلخانه ( 8 )
گلخانه خيار ( 1 )
گلخانه گوجه فرنگي ( 0 )
طرح توجيهي قارچ ( 1 )
گياه شناسي
آفات و بيماري ها
افات گياهي ( 9 )
بيماري هاي گياهي ( 3 )
سم شناسي ( 1 )
حشره شناسي ( 1 )
مبارزه بیولوژیک با آفات و بيماري ها ( 6 )
زراعت
اصلاح نباتات
فيزيولوژي گياهان
درختچه هاي زينتي
قارچ ها
قارچ صدفي ( 2 )
قارچ دكمه اي ( 6 )
تکثیر کیاهان
تکثیر کیاهان زینتی ( 12 )
تکثیر میوه ها ( 6 )
تکثیر ( 11 )
هرس
کودهای ارگانیک
ورمی کمپست ( 1 )
منابع كنكور
ارشد باغباني ( 22 )
علوم و صنایع غذایی ( 0 )
زراعت و اصلاح نباتات ( 1 )
مهندسی منابع طبیعی ( 0 )
علوم دامی ( 3 )
هرس درختان ميوه
لينكستان
آخرين مطالب

مقدمه :

تنشهای محیطی در زمره مهمترین فاکتورهای محدود کننده برای تولید در سیستم کشاورزی بشمار میروند. علاوه بر خصوصیات درونی ویژه گیاهی، بخش قابل توجهی از عملکرد سالانه محصولات کشاورزی توسط پاتوژنها (تنش زنده) یا تحت تاثیر تنشهای غیر زنده شامل دماهای خارج از محدوده رشد گیاهی، خشکسالی یا شوری خاک از دست میرود. در بسیاری موارد، هر دو فاکتورهای زنده و غیر زنده سبب تشدید اثرات مخرب عوامل بیماریزا و اتلاف عملکرد میشوند


تنشهای محیطی در زمره مهمترین فاکتورهای محدود کننده برای تولید در سیستم کشاورزی بشمار میروند. علاوه بر خصوصیات درونی ویژه گیاهی، بخش قابل توجهی از عملکرد سالانه محصولات کشاورزی توسط پاتوژنها (تنش زنده) یا تحت تاثیر تنشهای غیر زنده شامل دماهای خارج از محدوده رشد گیاهی، خشکسالی یا شوری خاک از دست میرود. در بسیاری موارد، هر دو فاکتورهای زنده و غیر زنده سبب تشدید اثرات مخرب عوامل بیماریزا و اتلاف عملکرد میشوند.

تمامی گیاهان تیپ وحشی بر اساس قابلیت رقابت و توان سازگاری خود با شرایط محیطی خاص، پیوسته در معرض انتخاب طبیعی بوده اند. علاوه بر آن، واریته های گیاهی موجود برای صفاتی نظیر عملکرد، اندازه، طعم و غیره نیز همواره تحت انتخاب مصنوعی بوده و هستند. بهر حال، کل حیات نباتی دستخوش تغییرات محیطی سریعی می باشد. همانطور که بطور مداوم از اخبار شنیده میشود، گازهای گلخانه ای به شکل CO2 یا متان اثرات زیانباری بر شرایط آب و هوایی جهانی داشته، منتج به تغییر دمای زمین و الگوهای آب و هوایی در بسیاری از نواحی دنیا میگردند. بر خلاف عالم جانوری، گیاهان موجوداتی ثابت و بی تحرک بوده و قادر به فرار از تغییرات رخ دهنده در محیط اطراف خود نمی باشند. گازهای گلخانه ای همچنین بر لایه ازن موجود در استراتوسفر تاثیر منفی داشته و سبب میشود تا مقدار زیادتری از اشعه ماوراء بنفش به زمین برسد. اشعه ماوراء بنفش علاوه بر افزایش خطر ابتلاء به سرطان پوست در انسان، سبب القاء جهشهایی در گیاهان شده و دارای خطر مستقیمی برای گونه های گیاهی و تولید در سیستم کشاورزی می باشد. مساله دیگر جالب توجه در این خصوص، استفاده بی رویه کودهای شیمیایی و آبیاری مصنوعی می باشد. در بسیاری از نواحی دنیا این مسایل منتج به افزایش شوری خاک شده اند تا جایی که در زمین دیگر هیچگونه محصولی قادر به رشد نمی باشد. در چنین شرایطی به جاست اگر دانشمندان در صدد انتقال مقاومت به تنشهای غیر زنده به گیاهان باشند و اگر چنین خصوصیتی را در زمره بهترین خصوصیات گیاهان زراعی آینده قلمداد نماییم، کاملا بجاست. خلاصه کلام اینکه، مسایل فوق الذکر از بزرگترین چالشهای بشر آینده از نقطه نظر کشاورزی عملگرا و حفاظت تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی موجود می باشد.

علاوه بر اهمیت این مسایل در سطح سیاسی، علم و دانش نقش مهمی در جهت درک این تنشها و مکانیزمهای سازگاری به آنها ایفاء می نماید. توسعه تکنیکهای جدید در زمینه بیولوژی و ژنتیک ملکولی، پنجره امید بخشی در راستای درک فیزیولوژی و نمو گیاهی به روی دانشمندان گشوده است. در دو دهه اخیر پیشرفتهای عمده ای در زمینه دفاع در مقابل پاتوژنها و نیز سازگاری به تنشهای غیر زنده صورت گرفته است. پیشرفت در زمینه شناخت مکانیزمهای پاسخ به تنشهای غیر زنده، مرور آخرین دستاوردهای علمی در زمینه تنش سرما، تنش گرما، شوری، خشکی، تنش فلزات سنگین، تنش اکسیداتیو و تشعشعات زیانبار را برای ما فراهم ساخته است. علاوه بر آن، دانشمندان امکان آنرا یافته اند تا در زمینه ترانسکریپتوم گیاهی و استفاده از مدل ژنتیکی Synechocystis مطالعات خوبی انجام و اطلاعات مفیدی گردآوری نمایند .

سلول با ابراز گروه خاصی از ژنهایی که در اثر تنش القاء میشوند، یک تنش معین را احساس و به آن واکنش نشان میدهد. فرآورده های این ژنها ظاهراً نقش مهمی در سازگاری به تنش دارند. در موجودات فتوسنتز کننده، نظیر سیانوباکتریها و گیاهان، و در یوکاریوتهای ساده ای مثل مخمر، سیستمهای دوجزئی گوناگونی در احساس و انتقال علایم محیطی نقش دارند. سیستمهای دوجزئی لااقل از یک هیستیدین کایناز که وجود تنش را احساس میکند و یک تنظیم کننده پاسخ به تنش که پیام وجود تنش را منتقل میکند، تشکیل شده اند. در باکتریها، سیستم دوجزئی، تنها سیستم تشکیل دهنده و مورد نیاز برای انتقال علایم تنش می باشد و ابراز ژن معمولاً بوسیله جزء تنظیم کننده پاسخ به تنش که بعنوان فاکتور رونوشت برداری ایفای نقش میکند، اجرا میشود. در مخمر و گیاهان، اجزاء دیگری نیز در پیام دهی دخالت دارند که سبب تقویت پتانسیل آنها برای برخورداری از اثر توام و نیز اثر متقابل با سایر مسیرها می باشد. نقشی را که مخمر برای جانوران دارد، Synechocystis نقش مشابهی برای گیاهان عالی ایفاء میکند. Synechocystis یک مدل ژنتیکی است که براحتی قابل ردیابی بوده و میتواند بآسانی دستکاری و ترانسفورم گردد. از دیگر مزایای آن وقوع نوترکیبی همولوگی می باشد، پدیده ای که در گیاهان امری استثنایی است. Synechocystis دارای ژنوم کوچکی است (3.7 MBp) که توالی آن بطور کامل تعیین شده و در ژنوم خود کمتر از 12 درصد نواحی غیر کد کننده دارد. براساس جستجوی گنجینه های موتان، سنسورهایی برای تنشهای مختلف غیر زنده، مواد غذایی و فلزات در Synechocystis شناسایی شده است.

1.        تنش خشکی

تنش‌های محیطی از قبیل شوری ( خاک و آب) و تنش کم‌آبی یکی از موانع اصلی در تولید محصولات زراعی و باغی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران محسوب می‌شوند. و در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به شوری و کم آبی یکی از مهم‌ترین روش‌های مؤثر در بهره برداری و افزایش عملکرد هکتاری در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. با توجه به این مهم و شناسایی گونه ها و ارقام مقاوم ، به مطالعه اثرات تنش خشکی و کم آبی در برخی ارقام زراعی و دارویی به صورت تحیلی پرداخته که بطور خلاصه به شرح زیر می باشد: 

تنش حشکی باعث کاهش تعداد سنبله در واحد سطح ، تعداد دانه در سنبلچه ، عملکرد بیولوژی وزن هزار دانه ، شاخص برداشت تعداد سنبلچه در سنبله ، تعداد دانه فتوسنتز جاری وزن خشک برگها و ساقه کاهش سرعت پر شدن دانه درصد جوانه زنی ، طول و وزن محور زیر لپه، وزن گیاهچه  ، سطح برگ و تولید ماده خشک ، طول ساقه چه ، وزن تر ریشه چه و ساقه چه و دانه ، ارتفاع گیاه ، اسید ، حجم و وزن ، سطح برگ ، اجزا عملکرد  ، کوتاه شدن دوره رشد  ، توان بالقوه آبی برگ ها و آب نسبی برگ ها و افزایش  بازدهی مصرف آب ، طول ریشه چه ، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه ، نسبت طول و وزن ریشه چه به ساقه چه ، عدد کلرفیل متر درجه حرارات کانوپی ، انتوسیانین ، PH  ، فنول، درصد تندیش ،پتانسیل برگ آب ،  وزن ویژه برگ وپرولین در گیاهان مختلف زراعی و دارویی گشته است که می بایست با اعمال مدیریت صحیح نه تنها از اثرات زیان بخش خشکی جلوگیری کرد بلکه به استفاده از  اثرات مفید این نوع تنش  با توجه به شرایط آبی و اتمسفری کشورمان پرداخت .

آویشن باغی

تنش خشکی باعث افزایش عدد کلرفیل متر در کاکوتی ، درجه حرارات کانوپی در آویشن باغی و کلپوره ، وزن ویژه برگ در آویشن باغی و کاکوتی شده است و در بین گونه های فوق کاکوتی به عنوان مقاوم ترین و کلپوره به عنوان حساسترین گیاهان شناسایی شده اند . آویشن گیاهی است که به طور طبیعی در شرایط مزرعه ای در نواحی نیمه خشک تا معتدل گرم در دماهای بالا و تشعشع شدید آفتاب رشد می کند.در نتیجه به تنش خشکی مقاوم است .

مریم گلی ، بومادران ، اسفرزه ، همیشه بهار ، بابونه

تنش خشکی باعث کاهش سطح برگ و اجزا عملکرد در تمامی گونه ها شد و گیاهان مریم گلی و بومادران به علت حفظ شادابی در تنش شدید خشکی به عنوان مقاوم ترین گیاهان در بین گیاهان فوق شناسایی شدند و گیاهان اسفرزه ، همیشه بهار و بابونه نیز دوره رشد خود را کامل کرده ولی از گیاهان مریم گلی و بومادران نسبت به تنش خشکی حساس تر می باشند.

گل راعی

آبیاری کامل باعث افزایش عملکرد سرشاخه گلدار ، هیپریسین و عملکرد هیپریسین و تنش خشکی ملایم و شدید باعث کاهش عملکرد کیفی و کمی گل راعی می شود هر چند دوره رشد خود را کامل می کند

گل محمدی

در بین گونه های گل محمدی  زنده مانده در شرایط تنش با صفات شادابی ، تعداد برگچه ، مساحت برگ و طول بلند ترین شاخه قبل از تنش رابطه متقابلی وجود دارد

چگونگی مقابله گیاهان با تنش خشکی در مزرعه :

دوره های کمبود آب خاک و یا هوا، اغلب در طول چرخه زندگی گیاه حتی در خارج از نواحی خشک و نیمه خشک نیز اتفاق می افتد.

واکنش های گیاه به کمبود آب پیچیده هستند،که تغییرات سازشی و یا اثرات زیان آور را شامل می گردند. تحت شرایط مزرعه ایی ،این واکنش ها می توانند به طور سینرژیستی یا آنتاگونیستی توسط وقوع سایر تنشها تغییر یابند.

 

دوره های کمبود آب خاک و یا هوا، اغلب در طول چرخه زندگی گیاه حتی در خارج از نواحی خشک و نیمه خشک نیز اتفاق می افتد. واکنش های گیاه به کمبود آب پیچیده هستند،که تغییرات سازشی و یا اثرات زیان آور را شامل می گردند. تحت شرایط مزرعه ایی ،این واکنش ها می توانند به طور سینرژیستی یا آنتاگونیستی توسط وقوع سایر تنشها تغییر یابند.

این پیچیدگی به خوبی در اکوسیستمهایی از نوع مدیترانه ایی نشان داده می شود. و در آنجا گیاهان دارای راهکارهای غالب اجتناب از تنش مثل گیاهان چند ساله با ریشه های عمیق یا گیاهان یکسالة زمستانه بهاره، توأم با اسکلروفیل های مقاوم به تنش یافت می شوند.

اختلافات بین گونه ها می تواند به جای اختلاف در متابولیسم, به ظرفیتهای متفاوت برای جذب و انتقال آب در یک وضعیت آبی مشخص منتهی گردد. تغییرات در نسبت ریشه به اندام هوایی یا تجمع موقتی ذخایر در ساقه تحت شرایط کمبود آب با تغییرات در متابولیسم کربن و نیتروژن همراهی می شود. در سطح برگ پراکندگی انرژی القایی (تهییجی) بوسیلة فرایندهایی غیر از متابولیسم کربن فتوسنتزی یک مکانیسم دفاعی مهم می باشد که با کاهش در فتوشیمی و در دراز مدت افت ظرفیت فتوسنتزی و رشد توأ م می گردد .

عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی  بومادران ازجمله گیاهان دارویی و زینتی متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae) می‌باشد و گونه‌های مختلف آن به‌صورت وحشی در مناطق مختلف ایران رویش دارند. این گونه‌ها به‌عنوان گیاهانی کم‌توقع می‌توانند در فضای سبز مناطق خشک مورد استفاده قرار گیرند. به منظور بررسي اثر تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر روي درصد و سرعت جوانه‌زني و طول ریشه‌چه 6 گونه بومادران وحشی، آزمايشي بر پايه فاكتوريل و در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با دو فاكتور و سه تكرار اجرا شد. فاكتور اول شامل پنج سطح خشکي (صفر، 5-، 7-، 9- و20- بار) حاصل از پلی‌اتیلن گلیکول كه پتانسیل صفر بار به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد و فاكتور دوم شامل شش گونه بومادران به اسامي A. eriophora، A. millefolium، A. filipendula، A. nobilis، A. wilhelmsii و A. biebersteinii بود. بذر اين نمونه‌ها از گونه‌هاي وحشي مناطق شيراز، مشهد و كرج جمع‌آوري شد. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه سطوح مختلف خشکی و نوع گونه بر درصد جوانه‌زني، سرعت جوانه‌زنی و طول ريشه‌چه تأثير معني‌داري (P<0.01) دارد و اثر متقابل خشکی و گونه نيز در مورد صفات فوق‌الذکر معني‌دار شد. نتایج این بررسی نشان داد که در گونه‌های بومادران طول ریشه‌چه کمتر تحت تأثیر پتانسیل خشکی قرار گرفته و درصد جوانه‌زنی نسبت به دیگر مؤلفه‌های جوانه‌زنی فاکتور بهتری برای ارزیابی مقاومت به خشکی این گونه‌ها مي‌باشد. به‌طور کلی، گونه‌های A. millefolium و A. eriophora به‌ترتیب بیشترین مقاومت و گونه‌های A. biebesteinii و A. nobilis کمترین مقاومت را نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی داشتند و مقاومت گونه‌های A. wilhelmsii و A. filipendula حد واسط این دو گروه بودند.      

2.      تنش کم آبی

تنش آبی آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 تا 90% بیوماس گیاهان علفی را تشکیل میدهد. اگر مقدار آب در گیاه ناکافی باشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحا به آن خشکسالی میگویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنشهایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل میشود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنشها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می طلبد.

گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزمهای گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی/ آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتریها گرفته تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین ها، فعال کننده های رونوشت برداری، آنزیمهای رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتیین های محافظت کننده می باشد. برخی ارگانیزمها برخوردار از مکانیزمهای بسیار موثری برای زندگی در آشیانه های اکولوژیک کم آب می باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات؛ و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی سازی صدمات وارده.

تحمل کم آبی و پسابیدگی، از خصوصیات بذور اکثر گیاهان عالی بوده، ولی فقط برخی گونه ها نظیر گیاه احیاء Craterostigma plantagineum در تمامی اندامهای گیاهی خود واجد این خصوصیت اند.

 

نکته : ويتامين ث موجب بهبود رشد گياهان در شرايط كم آبي مي‌شود

 

حفظ موازنة صحیح آبی :

در همین رابطه, دو گونة بلوط همیشه سبز را در کنار هم در منطقه اورای پرتقال, مورد مقایسه قرار داده و در یافتند که هیچ اختلاف معنی داری از نظر مقادیر آسمیلاسیون خالص کربن هنگامیکه رطوبت کافی در خاک وجود داشت و یا در مورد گیاهان تحت تنش خشکی ملایم در اول جولای, وجود ندارد. با وجود این, تا انتهای تابستان گرم و خشک (ماه سپتامبر) مبادلة گازی نیمروزی در Q.ilex نسبت به Q. suberکمتر متأثر گردید.

یعنی تا انتهای تابستان پتانسیلهای آبی بسیار بالاتری در برگهای Q.ilex (52 .1- مگا پاسگال ) در مقایسه با 38 .2-مگا پاسگال برای Q. suber مشاهده گردید. و چنین فرض شد که ریشه های Q.ilex قادر به مکش و دریافت آب از لایه های عمیق تر خاک بودند که به آنها اجازه می داد در مقایسه با Q. suber برای دورة طولانی تری مقادیر بالاتری از جریان آب و آسمیلاسیون برگی را حفظ کنند. افزایش تراکم ریشه در واحد حجم خاک در گیاهان یک ساله نظیرLupinus albus نیز در شرایط کمبود آب مشاهده شده است.

در کل, رشد اندام هوایی در مقایسه با ریشه در برابر کمبود آب حساس تر است. مکانیسم هایی که زمینة پایداری و تداوم رشد ریشه را تحت تنش خشکی فراهم می آورند شامل تنظیم اسمزی, افزایش در ظرفیت از بین رفتة دیوارة سلولی و همچنین انباشت ABA داخلی به جهت ممانعت از تولید اتیلن, می باشند.

 

 بسته شدن روزنه ,ذخیرة اقتصادی آب برای آسمیلاسیون کربن:

کنترل روزنه ایی تلفات آب, که هم در واکنش به کاهش در تورژسانس برگی یا پتانسیل آبی و هم رطوبت نسبی پایین هوا می تواند اتفاق بیفتد, به عنوان اولین واکنش گیاه به کمبود آب در شرایط مزرعه ایی تشخیص داده شده است. بطوریکه روزنه ها به علایم شیمیایی (مثلABA) تولید شده بوسیلة ریشه های دهیدراته پاسخ می دهند در حالیکه وضعیت آبی برگ ثابت نگه داشته می شود.

گل کاغذی

تنش های آبی ممكن است منتج به ریزش براكته ها درگیاهان تولید شده در شرایط خشكی درگلخانه می شود.

درخت انجیر

اگر به درحت انجیر آب زیاد و یا آب کمی داده شود موجب توقف تولید میوه شده و یا درخت میوه دهی خود را شروع نمی کند. تنش کم آبی در درخت انجیر باعث می شود که درخت برای زنده مانده میوه تولید نکند یا موجب ریزش میوه روی درخت شودنویسنده: فرشاد تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1399 | rss | نظرات (0) |مشاهده : 7280 | onetwothreefourfive

در این پست  قصد دارم درختان مناسب برای طراحی رو معرفی کنم.درختانی که هر کدام ویژگی خاصی  دارندو با توجه به آن ویژگی باید مورد استفاده قرار گیرند.امیدوارم مورد پسند واقع شود...

درختان مقاوم به گرد و خاک: عرعر-زالزالک-ژینکو-چنار-لیلکی امریکایی-ماگنولیا-بیدمجنون-اقاقیا-داغداغان
درختان دارای بافت خشن : عرعر-ماگنولیا-انجیر –خرمالو-نخل زینتی –شاه بلوط هندی


درختان مقاوم به گرد و خاک: عرعر-زالزالک-ژینکو-چنار-لیلکی امریکایی-ماگنولیا-بیدمجنون-اقاقیا-داغداغان
 گیاهان جاذب پرنده:یاس وحشی –زیتون-زغال اخته – امین الدوله- پیروکانتا- خاس-اسپیره –یاس خوشه ای – انگور زینتی
 درختان دارای بافت خشن : عرعر-ماگنولیا-انجیر –خرمالو-نخل زینتی –شاه بلوط هندی
 درختان دارای بافت نرم: ابریشم – لیلکی- ابریشم مصری- بید
گیاهان معطر: سرو ناز-برگ بو –گل یخ – سنجد-یاس خوشه ای- اقاقیا-نمدار- پائولونیا-ماگنولیاو...
 گیاهان دارای رشد کم: کریپتومریا- زیتون معمولی – ماگنولیا – برگ بو- انجیر - زالزالک- سوفورا
درختان سریع الرشد:سرو نقره ای-عرعر-دم موشی- زیتون تلخ-چنار-سدروس-افرا سیاه-اقاقیا-پائولونیا-توت امریکایی-لاله-ابریشم
 گیاهانی که در زمستان جلوه دارند: بید مرجانی- بید فری- فندق- گیلاس- سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده – سرو سیمین – یاسمن زمستانی  انواع کاجها و سروها پهن برگان همیشه سبز مانند ماگنولیا تابستانه -آکاسیا- گل یخ
درختان بر گ قرمز: افرای ژاپنی-افرای چناری برگ قرمز- گوجه گل- فندق – زرشک – انجیلی در پاییز- توری در پاییز و ...
گیاهان الوان : ارغوان – سیب گل – میموزا – طاووسی – توری- ماگنولیا زمستانه – ماهونیا – پیراکانتا - دوتسیا
  درختان مقاوم به سایه:سرخدار- دوگلاس – سکویا – نوئل – ممرز- هدرا - راش - شمشاد خزری
 درختان مقاوم به بادهای دریایی و آب شور: کاجها – ایلان – گل ابریشم – زبان گنجشک –توت – صنوبر وسپیدار – اقاقیا – گز
گیاهان مقاوم به سرما:سرو نقره ای- کریپتومریا – چینی – به ژاپنی – ابریشم مصری- ماگنولیا
 گیاهان مناسب کاشت در شیبها: ار غوان - سنجد و...
 گیاهان مناسب جلوگیری از فرسایش خاک : توسکا قشلاقی- چنار- بید مجنون – اقاقیا – توت امریکایی – سرو نقره ای
 درختان آبدوست: چنار – توسکا- بیدمجنون- درخت لاله و...
درختان بادشکن: توت امریکایی – سرو نقره ای – سرو خمره ای- اقاقیا – زالزالک- نمدار- سدروس - گردو
 درختان مناسب خاک اهکی:زیتون معمولی – زربین –سروخمره ای – چنار- زبان گنجشک
 گیاهان مناسب خاک اسیدی: عرعر- لیلکی امریکایی – توسکا قشلاقی – اقاقینویسنده: فرشاد تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1399 | rss | نظرات (0) |مشاهده : 6494 | onetwothreefourfive

نقش آب در شکل گیری نخستین زیستگاه های انسانی پاسخی است به یک نیاز زیستی. اما وقتی فراتر از یک نیاز، خانه سازی و بنای مجموعه های مسکونی بار فرهنگی می گیرد، معماری پدید می آید و آب در زندگی انسان جایگاه هنری پیدا می کند و از خلاقیت هنرمندان و معماران مایه می گیرد. درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است


نقش آب در شکل گیری نخستین زیستگاه های انسانی پاسخی است به یک نیاز زیستی. اما وقتی فراتر از یک نیاز، خانه سازی و بنای مجموعه های مسکونی بار فرهنگی می گیرد، معماری پدید می آید و آب در زندگی انسان جایگاه هنری پیدا می کند و از خلاقیت هنرمندان و معماران مایه می گیرد. درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است. درک قوانین فیزیکی رفتار آب، احساسات ما در مقابل کنش و واکنش آب و مهمتر از همه نقش و تمثیل و ارتباط آن با زندگی انسان ها است. آب استعاره ای متناقض است و به همراه خاک، آتش و هوا، عناصر چهارگانه تشکیل دهنده جهان هستی به شمار رفته است.  
 آب یکی از عناصر طبیعی به شمار می رود که ماهیتی تغییر ناپذیر دارد. هرجاکه ظاهر می شود، کاربرد آن باید منعکس کننده برداشت طراحان و سازندگان از طبیعت باشد. دسترسی به منابع آب از دیرباز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در مکان یابی شهری مورد توجه بوده است. بررسی کلی جغرافیایی شهرهای ایران به خوبی وابستگی میان زندگی شهری و دسترسی به منابع آب را نشان می دهد. فلات ایران به دلیل تنوع اقلیمی و چشم انداز محیط طبیعی در همه جا از منابع آب سطحی مطمئن برخوردار نیست، زیرا همان طور که آب های سطحی زمین، چون دریا و رودخانه و دریاچه در معماری و به وجود آمدن آن نقش دارد، دربسیاری از مناطق که از این منابع سطحی به دورهستند، نیاز مردم از راه منابع زیرزمینی، چون قنات و چاه ها حاصل می شود. .  
 ساحل رودخانه ها بستر پیدایش و رشد بیشتر فرهنگ های کهن جهان است. در ایران نیز هرجا رودخانه ای جاری بوده، به سرعت و شتاب فرهنگی افزوده است وخود نیز در درون فرهنگ جا باز کرده است. و باید گفت آب در گذشته های بسیار دور باعث به وجود آمدن مراکز حیاتی و روش اقتصادی وشهرنشینی بوده است. 
پیش از ظهور اسلام، در ایران، معماری در کنار آب و دردامن طبیعت بدون آنکه آن را مخدوش سازد، حضور خودرا اعلام می کند ونقش آب بیشتر نقش تجردی است. نیایش گاه ها و معابد وآتشکده ها درکنار آب و درنهایت احترام به وجود آب شکل گرفت. گویی آب گذرگاه انسان برای ورود به دنیای دیگر بود. آب نقش معنوی خود را در معماری ایران نشان داد، به گونه ای که گردش آب نمایش تجردی آب درطبیعت است وتمام جوهر وخواص آب به صورت مجرد که ظاهرا جنبه نمایشی پیداکرده و در نیایش آب منظور بوده است. 
پس رودخانه ها وچشمه ها و دریاچه ها دارای جایگاه آیینی و اعتقادی بودند. این جایگاه به خودی خود شکل نمی گرفت. ساخت و وجود بنای مکان ها بود که باورها و افسانه ها و آداب و رسومات را متجلی می ساخت. آب هایی که از دهانه سراب های بزرگ از دل کوه و درون غار و ازمیان سنگ وخاک بیرون می زند و روی زمین جاری می شوند، چشمه های کوچک و بزرگی هستند که ازمیان سنگ وصخره می جوشند و درساخت بناهایی که در اطراف آنها ساخته می شود نقش مهمی دارند. و در اینجا می بینیم که دو عامل آب وصخره در امر احداث بناهای بوجود آمده نیز مدخلیت دارند. پس همانطور که آب در ساخت باغ نقش دارد، باغ نیز در به وجود آمدن شهر نقش خود را ایفا می کند. تحولات مربوط به شهرها و رابطه ساختار میان باغ وشهر آن چنان است که می توان از سویی باغ را شهر و شهر را باغ نامید و از سوی دیگر باغ را به مثابه کارگاه طرح اندازی شهر تلقی کرد که نمونه این مطلب را می توان درگفتار <کلاریخد>، سیاح دوره تیموری بیان کرد که رابطه ساختاری میان باغ شهر در آن شهر موقت که درازای سراپرده ها وخرگاه ها وخیمه هارا به روشنی بازسازی کرده است. 
نمونه دیگر این باغ شهر را در اصفهان می توان دید و چهارباغ و کو چه هایی که در جهات مختلف آن امتداد داشت و این یکی از اصول طرح اندازی شهری بود. 
در ایران باستان، معماری به سوی آب حرکت می کند و درکنار آن آرام می گیرد. ولی در دوره اسلامی آب در معماری حالت کاربردی پیدا می کند و معماران آگاهانه سعی می کنند تا به طبیعت تسلط یافته و آن را به نظم بکشانند و باشناخت قوانین فیزیکی و رفتار آب و درک نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماری بکشانند. آب در شکل های هندسی در اکثر بناها متجلی می شود و به نوعی مرکزیت وحدت معماری در آب شکل می گیرد. حرکت پرموج آن در مفاهیم مذهبی و ادبی هنری در فرهنگ ما جاری می شود. به این ترتیب آن چنان در ساخت و ترکیب بناهای ما وارد می شود که عملانمی توان آن را ازشکل ساخته شده جدا دانست. آب در مرکز کوشک ها وباغها و غیره ظاهر می شود. در مناطق کویری، آب کمیاب و زندگی بخش سبب شکل گیری معماری آب انبار ها و پایاب ها و رباط ها و یخچال ها می شود. و به گونه ای دیگر خودرا نشان می دهد. 
آب در باغ و کوشک، نهر ها و آب نماها و جویبار و حوض و استخر و فواره ها را به وجود می آورد و هرکلام از اینها نمایانگر تسلط انسان به طبیعت است. تا تمام اینها را درکنار خود به نمایش بگذارد. آب در معماری حوض ها به عنوان سمبل آب راکد استفاده می شود و به اشکال هندسی منظم، عامل تکمیل کننده بنا می شود.  
حوض های جلو بناها مکمل معماری شده و مانند آیینه آنها را در خود منعکس می کند. حوض هایی که در معماری مساجد شاهد هستیم نیز غیر از نقش تطهیر، جنبه نمادین پیدا کرده و آب هم نماد زندگی و هم نماد مرگ را به وجود آورده است. و انسان را هم از نظر جسمی پاک می کند و هم از نظر روحی و به طور کلی اینجاست که درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است.

منبع:(www.horandland.blogfa.com)نویسنده: فرشاد تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1399 | rss | نظرات (0) |مشاهده : 6226 | onetwothreefourfive

ساختمان‌هاي سبز چيست؟ 

ساختمان‌هاي سبز عبارت است از طراحي و ساخت و ساز ساختمان‌هايي كه با ملاحظه سه عامل زير ساخته شده‌اند: 

1.  سلامتي و كيفيت محيط داخل 

2.  بيشترين بازده انرژي و ذخيره آن 

3.  مبتني بر تفكر حداكثر استفاده از منابع طبيعي 

 


ساختمان‌هاي سبز چيست؟ 

ساختمان‌هاي سبز عبارت است از طراحي و ساخت و ساز ساختمان‌هايي كه با ملاحظه سه عامل زير ساخته شده‌اند: 

1.  سلامتي و كيفيت محيط داخل 

2.  بيشترين بازده انرژي و ذخيره آن 

3.  مبتني بر تفكر حداكثر استفاده از منابع طبيعي 

 

معيارهاي سنجش ساختمان‌هاي سبز 

در آمريكا و در بيشتر كشورهاي جهان ساختمان‌هاي سبز براساس گواهي LEED (راهنمايي طراحي محيطي و انرژي) كه توسط هيأت برنامه‌ريزي انجمن ساختمان‌هاي سبز آمريكا تنظيم شده شناخته مي‌شوند و تمام پارامترهاي آن بر پايه دو عامل زير استوار است: اقتصادي بهتر و محيطي مطلوب‌تر، براساس اين گواهي ساختمان‌هاي سبز در 5 گروه اصلي بررسي مي‌شوند.

 

سايت پايدار: در ساختمان‌هاي سبز به سازگاري و همزيستي سالم با طبيعيت و دوستي با آن اولويت بيشتري داده مي‌شود كه بر اين اساس ساخت و ساز پروژه هيچگونه خدشه و صدمه‌اي به محيط طبيعي دربرگيرنده پروژه چه در مرحله اجرا و ساخت و ساز و چه پس از آن وارد نكند و از نتايج اين بخش، انتخاب بهينه سايت و توسعه شهري و توسعه زمين‌هاي مقاوم را براي مالكين و كارفرماي ساختمان‌ها به ارمغان مي‌آورد. در اين بخش ميزان استفاده متناوب از حمل و نقل براي دسترسي به امكانات و تسهيلات موجود در سايت را كم مي‌كند و به كاهش ميزان زيان‌هاي وارده به سايت و اداره كردن آب‌هاي باران تشويق مي‌كنند و پروژه‌ها از اين جهت كه منجر به كاهش جزاير گرمايي و آلودگي‌هاي محيطي مي‌شوند باارزش مي‌گردند.

 

بهره‌وري از آب: در ساختمان‌هاي سبز به استفاده مفيد از آب اهميت بسيار داده مي‌شود و شامل تمهيداتي است كه منجر به كاهش استفاده از آب‌هاي آشاميدني براي آبياري و همچنين مانع هدر رفتن آب شرب مي‌گردند. 

 انرژي و اتمسفر: در اين بخش ساختمان‌هايي را كه تحت نظر كميسيون بنيادي هستند از نظر سيستم ساخت و ساز در تمام مراحل اجرا و طراحي بيمه مي‌كنند. اين ساختمان‌ها حداقل استفاده از انرژي را فراهم مي‌كنند و استفاده از سردكننده‌هاي cfc (منوكربنات كلر) و همچنين سيستم گرمايش و تهويه و دستگاه‌هاي تهويه هوا و سردكن‌ها را در ساختمان‌هاي جديد به حداقل ممكن مي‌رسانند و يا حذف مي‌كنند. 

اين اعتبار و گواهي به ساختمان‌هايي داده مي‌شوند كه بيشترين استفاده بهينه از انرژي را داشته باشند و استفاده از انرژي‌هاي تجديد شدني در سايت و استفاده حداكثر از مواد و مصالح سبز و تهيه آنها از كمپاني‌هاي معتبر و شناخته شده را داشته باشند و گواهي‌هاي لازم را از طريق كميسيون‌هاي مربوطه پس از بررسي و سنجش‌هاي مداوم و طولاني در حين اجراي ساختمان‌ها كسب كرده باشند. 

مصالح و منابع: در اين بخش به استفاده حداكثر و ذخيره مواد و مصالح داراي چرخه در طبيعت كه در طراحي و اجراي ساختمان‌ها استفاده مي‌شوند اولويت داده شده است. همچنين به استفاده حداكثر از مواد طبيعي داراي چرخه طبيعي و ساخت مواد و مصالح سازگاربا محيط بومي و استفاده چوب  در مصالح تشويق مي‌كند. اين گواهي به پروژه‌هايي داده مي‌شوند كه مصالح آن بخشي از بنا در روي سايت مورد استفاده مجدد قرار بگيرند و براي اجراي ساختمان ديگر با طراحي نو قابل استفاده باشند. 

كيفيت محيط‌هاي داخلي: ساختمان سبز بايد آرامش حرارتي و استفاده بهينه از نور طبيعي و كنترل دودهاي مضر چون سيگار و آلودگي هوا را براي ساكنين فراهم مي‌كند. 

اين گواهي به ساختمان‌هايي داده مي‌شود كه كمترين ميزان دي‌اكسيدكربن و بيشترين ميزان تهويه، مديريت كنترل كيفيت هواي داخل در حين و بعد از ساخت و ساز را دارا باشند. استفاده حداقل از مواد و مصالح منتشر كننده نور و مواد روكش‌دار و رنگ‌ها و اندودها اهميت داده مي‌شود.
نویسنده: فرشاد تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1399 | rss | نظرات (0) |مشاهده : 5773 | onetwothreefourfive

چرا می گویند یارو قات زده ؟!

قات گیاه گلداری است که بومی بخش گرمسیری شرق افریقا و شبه جزیره عربستان می‌باشد. قات از سال ۱۹۷۳ توسط سازمان جهانی بهداشت نوعی ماده مخدر محسوب شده و در منطقه صعده کشور یمن بطور وسیع کشت می‌شود.


قات گیاه گلداری است که بومی بخش گرمسیری شرق افریقا و شبه جزیره عربستان می‌باشد. قات از سال ۱۹۷۳ توسط سازمان جهانی بهداشت نوعی ماده مخدر محسوب شده و در منطقه صعده کشور یمن بطور وسیع کشت می‌شود.

این مخدر بسیار گران قیمت بوده و قیمت یک بسته برگ قات در سال ۱۳۸۸ ( با نرخ دلار در آن زمان ) در حدود ۱۷ هزار تومان بود. این بسته تنها برای مصرف یک وعده استفاده می‌شود. برگ گیاه قات تا یک هفته در یخچال قابل نگهداری است و معمولاً بصورت تازه مصرف می‌شود. قات زدن به عمل مکیدن تدریجی شیره برگ گیاه قات که نوعی مخدر است گفته می‌شود.  قات زدن موجب می‌شود تا مصرف کننده برای چند ساعت با نشاط، سرزنده و هیجانی شده و شروع به صحبت بی ربط کند، در ساعات بعدی دچار سکون شده و در نهایت دچار خمودگی و تنبلی جسمی و فکری شود.  در کشور یمن دو سوم مردان و یک سوم زنان قات می‌زنند. بسیاری از مردم عربستان سعودی نیز از این ماده مخدر استفاده می‌کنند!

 نویسنده: فرشاد تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1399 | rss | نظرات (1) |مشاهده : 5649 | onetwothreefourfive

لحظه ای را تصور کنید در باغی هستید که متعلق به خودتان است .شما زمانهای کوتاهی اوقات فراغت دارید و می خواهید لحظاتی را در محیطی سبز با چشم اندازی زیبا بگذرانید.یا تعطییلات آخر هفته است و شما میخواهید ناهار را در کنار خانواده تان در باغ صرف کنید . یا دقایقی را در زیر آفتاب به مطالعه بپردازید . باغ شما از بالا مشرف به شهر است وشما می توانید مناظر شهر را از آن ببینید .در نقطه ای از باغ شما آب از آبشار به پایین می ریزد و قطرات آب چون مروارید در فضا معلق می شود و به سوی استخر جاری می شود .چند بوته میوه و گل در چند قدمی شما در باغچه ای زیبا کاشته شده است و شما غذا را با سبزیجات تازه ای که از باغچه خود چیده اید، میل خواهید کرد. یک کباب پز با نمایی زیبا و تجهیزات کامل برای کباب کردن هر نوع غذای دلخواه شما مهیا شده است و عطر زندگی و طراوت همه جا را فرا گرفته است.بچه های شما در حال بازی در باغ هستند و شما در کمال فراغت و آزادانه به انجام کارهای دلخواهتان مشغول هستید.


لحظه ای را تصور کنید در باغی هستید که متعلق به خودتان است .شما زمانهای کوتاهی اوقات فراغت دارید و می خواهید لحظاتی را در محیطی سبز با چشم اندازی زیبا بگذرانید.یا تعطییلات آخر هفته است و شما میخواهید ناهار را در کنار خانواده تان در باغ صرف کنید . یا دقایقی را در زیر آفتاب به مطالعه بپردازید . باغ شما از بالا مشرف به شهر است وشما می توانید مناظر شهر را از آن ببینید .در نقطه ای از باغ شما آب از آبشار به پایین می ریزد و قطرات آب چون مروارید در فضا معلق می شود و به سوی استخر جاری می شود .چند بوته میوه و گل در چند قدمی شما در باغچه ای زیبا کاشته شده است و شما غذا را با سبزیجات تازه ای که از باغچه خود چیده اید، میل خواهید کرد. یک کباب پز با نمایی زیبا و تجهیزات کامل برای کباب کردن هر نوع غذای دلخواه شما مهیا شده است و عطر زندگی و طراوت همه جا را فرا گرفته است.بچه های شما در حال بازی در باغ هستند و شما در کمال فراغت و آزادانه به انجام کارهای دلخواهتان مشغول هستید.


رویای زیبایی است.اینطور نیست ؟ مخصوصا در این شهر پر از آلودگی و پر سر و صدا، داشتن چنین باغی و هر از چند گاهی پناه بردن به آن می تواند ثروتی بزرگ محسوب شود . اکنون تصور کنید می توانستیددر همین محل زندگیتان ،باغی را که وصفش کردیم در دسترستان داشته باشید و مالک آن باشید...


جالب است بدانید امروزه این کار براحتی امکان پذیر است .لابد می پرسید کجا و چگونه؟عجله نکنید.به زودی خواهید دانست .با پیشرفت سریع تکنولوژی و بوجود آمدن مواد جدید میتوان بر روی بام هر خانه ، آپارتمان ، ویلا ، اداره، مدرسه، بیمارستان و هر ساختمان دیگری یک باغ زیبا با گیاهان کوچک وبزرگ ایجاد کرد.

به این ترتیب می توان ازفضای بلا استفاده روی بام که همیشه در معرض تابش آفتاب است ، با هزینه ای اندک برای ایجاد باغ استفاده کرد .این باغ ها در ساعات مختلف شبانه روز میتوانند مورد استفاده ساکنین قرار بگیرند.با توجه به اینکه ایجاد و احداث فضای سبز در شهرها به علت کمبود زمین و قیمت بالای آن ،بسیارهزینه بر و گران است و اکثر زمینها توسط ساختمانها و خیابان ها اشغال شده است،با تبدیل بام ساختمان به باغ، می توان طبیعت تسخیر شده توسط شهر را،به آن بازگرداند.در حدود 30 سال است که در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از اثرات مخرب آلودگی هوا،بطور بسیار جدی به مسئله ایجاد بامهای زندگی(بام های سبز)،توجه میشود.در 15 سال اخیر به علت کشف مواد ترکیبی جدید و ساده شدن مراحل ساخت باغ بر روی بام ،این کار به یک صنعت پر رونق بدل شده است . جالب است بدانید هر متر مربع فضای سبز، در سال حدود نیم کیلوگرم از آلودگی های معلق در هوا را گرفته و تصفیه می نماید .

مسکن یکی از مهمترین ساخته های بشر و برطرف کننده نیاز او به پناهگاه می باشد.اگر بتوان در شهرها علاوه بر رفع این نیاز ،به نیازهای دیگر او که نور خورشید – هوای پاکیزه و سلامت جسم و روان هستند ،توجه داشت،می توان بسیاری از مشکلات ناشی از زندگی شهری و دور بودن از طبیعت را از زندگی شهری زدود. گیاهان نقشی اساسی در تصفیه هوا و حفظ منابع و جلوگیری از سیلاب دارند .علاوه بر این آنها نقش انکار ناپذیری در آرامش بخشی به انسان و ارضای حس زیبایی شناسانه ایفا می کنند .آوردن گیاهان به بام یعنی ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاع) برای ساکنین آن ساختمان .به این ترتیب کیفیت زندگی (یعنی احساس رضایت از محیط) بالا می رود.

تکنولوژی، راحتی و آسایش را با زندگی ماشینی به همراه آورده است . سوال اینجاست که چگونه میتوان نیازهای اصلی انسان، مثل پیوند با طبیعت را با استفاده از تکنولوژی برآورده کرد؟بامهای سبز یا (بامهای زندگی) راهی است که تکنولوژی به ما پیشنهاد می کند .اما چگونه می توان یک بام سبز داشت ؟این کار از نظر فنی بسیار ساده و صد در صد عملی است .

اکنون مشخصات بامهای سبز و شیوه احداث آن را بطور کلی و به اختصار برای شما توضیح خواهم داد .یک بام سبز از گیاهان ،گلها و مسیرهای گردشی ایجاد شده است و به شما امکان گردش ،تماشا و نظاره باغ و پرورش گیاهان دلخواهتان را می دهد. این باغ از 3 قسمت تشکیل شده است :


قسمت اول سقف ساختمان یا آن چیزی است که هم اکنون بر بام همه ساختمانها وجود دارد و بر روی آن عایق ساختمان مثل ایزوگام یا هر عایق دیگر کشیده شده است و احیانا روی آن موزاییک نیز شده است .

قسمت دوم باغ بامها یک لایه محافظت کننده است که سقف و عایق رطوبتی را از لایه خاک و گیاهان جدا می کند .

قسمت سوم خاک و کود و سیستم آبیاری باغ است که هر کدام با دقت در محل خود قرار می گیرد .نویسنده: فرشاد تاریخ: چهارشنبه 9 مهر 1399 | rss | نظرات (0) |مشاهده : 6436 | onetwothreefourfive
[1]
اعضا

كاربر مهمان خوش آمديد!


عضويت در سايت
كلمه عبور را فراموش كرده ام
نام کاربری
کلمه عبور

شمارنده
 امروز : 423
دیروز : 441
ماه : 13237
ماه قبل : 15507
سال : 106793
سال قبل : 42494
کل : 1146695
اطلاعات سايت:
اخبار :276
  نظرات : 108
خروجي rss
كاربران:
اعضا : 1635
  كاربران آنلاين : 4
دانلود جزوات كنكور ارشد

:: RashCMS :: - :: MihanPHP ::